Frontpol Fronty Kuchenne Meblowe Akrylowe

Projekt dotyczy modernizacji procesów produkcyjnych dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn do cięcia i okleinowania frontów meblowych.

 

Projekt dotyczy modernizacji procesów produkcyjnych dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn do cięcia i okleinowania frontów meblowych.

Zmodernizowany zostanie również system zasilania powietrzem wszystkich urządzeń w przedsiębiorstwie - również nowo zakupionych. W ramach inwestycji wdrożony zostanie system zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie (od zamówienia poprzez projektowanie, poszczególne etapy produkcji, kontrolę jakości, pakowanie oraz transport). Wdrożony zostanie również system wizualizujący produkty dostępne w przedsiębiorstwie.

Cel ogólny: Poprawa zdolności konkurowania

Cele szczegółowe: 

1. Ograniczenie energochłonności. 

2. Optymalizacja przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

3. Zwiększenie efektywności produkcji. 

4. Ograniczenie materiałochłonności.

Przedsiębiorstwo osiągnie cel ogólny tj. poprawi zdolność do konkurowania dzięki realizacji celów szczegółowych, które są odpowiedzią na potrzeby, wynikające ze zdiagnozowanych problemów. Cele zostały ustanowione po dogłębnej analizie, a ich realizacja jest ściśle powiązana z realizacją wydatków przedstawionych do dofinansowania w ramach niniejszego projektu. Projekt zaplanowany został w oparciu o standardy CSR (Corporate Social Responsibility) stąd znajdują się w nim liczne elementy uwzględniające ochronę środowiska naturalnego (ograniczenie zużycia prądu i zużycia materiałów powoduje zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska).

Rezultatem realizacji operacji będzie wdrożenie nowych produktów - nieoferowanych dotychczas przez przedsiębiorstwo oraz inne, konkurencyjne przedsiębiorstwa zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.

Ogólna wartość projektu wyniesie 1 292 730,00 PLN, gdzie 524 449,00 PLN to wkład Funduszy Europejskich. 

 

Sieć sprzedaży


Projekt dotyczy modernizacji procesów produkcyjnych dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn do cięcia i okleinowania frontów meblowych.

Przejdź do góry strony